Měna:

+420 731 169 904

Návod k používání kontaktních čoček

Přečtěte si, prosím, několik závazných pokynů a důležitých informací ohledně používání kontaktních čoček. Je to kvůli Vaší bezpečnosti a maximálnímu užitku.

Většina čoček na českém trhu jsou měkké kontaktní čočky. Nejčastěji se vyměňují po čtrnácti dnech nebo jednom měsíci a jsou určeny k dennímu použití, což znamená, že na noc je třeba čočky vyjmout, dezinfikovat, čistit a uložit do pouzdra. Po uplynutí doporučené doby užívání čočku vyhodíme a nahradíme novou. Dodržujte prosím doporučení Vašeho očního specialisty, který Vám určí způsob užívání Vašich čoček a dobu použití s ohledem na Vaši individuální potřebu. Také Vám jistě doporučí nejvhodnější roztok pro ideální péči o Vaše čočky. Nikdy čočky nepoužívejte delší dobu, než doporučuje výrobce a to ani tehdy, když je nepoužíváte příliš často.

 

Nasazování

Umyjte si ruce, opláchněte a osušte. To vždy, bez výjimky, při každé manipulaci s kontaktní čočkou. Díky tomu odstraníte nečistoty a mastnotu, které by se jinak mohly přenést na kontaktní čočku. Důkladné mytí rukou také pomáhá vyhnout se infekci očí. Používejte mýdlo, které neobsahuje detergenty, olejíčky ani parfémy a ručníky, které nepouštějí chloupky.

Každá kontaktní čočka se sterilizuje a balí do hermeticky uzavřeného obalu, většinou blistru, někdy skleničky. Pokud je obal poškozený, čočku nepoužívejte. Na obalu bývá vyznačena kromě názvu čočky a výrobce dioptrická síla čočky, rozměry čočky - průměr (DIA) a zakřivení (BC) a také doba použitelnosti (EXP nebo znak přesýpacích hodin).

Máte-li odlišnou dioptrickou hodnotu pro pravé a levé oko, je třeba dbát velké opatrnosti s čočkami, aby nedošlo k záměně. Dioptrická hodnota je napsána pouze na obalu čočky, ne však již na čočce samotné.

Pro vyjmutí čočky z blistru používejte bříško ukazováčku, nikdy ne nehty nebo pinzetu, abyste čočku nepoškodili. Nechte skápnout přebytečný roztok z ukazováčku, případně přendejte čočku z prstu na prst, aby měla polohu jako miska. Pozorně si čočku prohlédněte. Čočka musí být čistá a vlhká. Pokud je čočka vybavena indikátorem RUB - LÍC, snadněji určíte, zda není naruby, bez indikátoru se řiďte jejím tvarem. Pokud má čočka tvar misky, je správně. Pokud jsou okraje vyklenuty směrem ven, otočte ji na druhou stranu. Pokud čočku nasadíte do oka naruby, může vyvolat pocit nepohodlí a snížit ostrost vidění.

Čočka nesmí být nasazena na oko, pokud zpozorujeme, že je znečištěná, prasklá, natržená, vyschlá. Takovou čočku vyhoďte a vyjměte z obalu další.

Při nasazování do oka umístěte čočku na špičku suchého ukazováčku. Prostředníčkem téže ruky přidržte dolní víčko, prsty druhé ruky horní víčko. Jemným pohybem ukazováčku čočku umístěte na oční kouli. Pokud čočka nezavadí o víčko či řasy, k oku relativně ochotně přilne. Čočka často nesedí úplně správně, což napravíte následujícím postupem: podívejte se směrem dolů, pomalu uvolněte dolní i horní víčko a pomalu zavřete oko. Pod zavřenými víčky pohybujte okem nahoru, dolů a do stran. Několikrát zamrkejte. Čočka tak zaujme v oku ideální polohu – vycentruje se.

Pokud čočku upustíte, opláchněte ji svým chemickým roztokem (nikdy čočku neoplachujte nezneutralizovaným peroxidovým roztokem, např. AO SEPT), aby se vydezinfikovala.

V případě, že čočka dráždí nebo nezajišťuje náležitou ostrost vidění, musíte odstranit příčinu. Pokud je čočka znečištěná nebo poškozená, je potřeba ji vyměnit za novou. Čočka také může být naruby. Při rozdílné korekci obou očí je třeba dát pozor, aby byla každá čočka umístěna do správného oka.

V každém případě je nutné čočku z oka sejmout a pečlivě zkontrolovat. Pokud čočka i poté dráždí, sundejte ji, nasaďte si brýle a kontaktujte Vašeho očního specialistu. Jestliže čočka není na oku vycentrovaná, je potřeba ji lokalizovat a pomocí masáže přes víčko posunout zpět na správné místo. Nikdy však čočka nemůže odcestovat někam za oko. Pokud čočka z oka vypadne, je nejvhodnější ji nahradit čočkou novou.

 

Vyjímání

Před vyjmutím kontaktních čoček si opět pečlivě umyjte a osušte ruce. Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a Váš roztok. Odtáhněte spodní víčko směrem dolů, přesvědčte se, že je čočka na oku. Podívejte se nahoru, aniž zvednete hlavu. Pomocí prostředníku odtáhněte spodní víčko směrem dolů. Špičku ukazováčku přiložte ke spodnímu okraji čočky a posuňte ji dolů. Jemně uchopte čočku palcem a ukazováčkem. Opatrně vyjměte čočku z oka a po náležitém ošetření ji umístěte do pouzdra s roztokem, aby nedošlo k vysychání. Dejte pozor na umístění pravé a levé čočky do správné části pouzdra.

 

Ošetřování

Na kontaktních čočkách se usazuje lipidobílkovinný sediment, který se může stát živnou půdou pro bakterie. Čočky se musí pravidelně čistit, neboť i pouhým okem neviditelná vrstva usazenin se může stát zdrojem pro mikroby. Proto je nutné čočku čistit a dezinfikovat po každém vyjmutí. K tomu slouží pouze roztok pro ošetřování kontaktních čoček doporučený výrobcem a Vaším kontaktologem. Používání jakýchkoliv jiných prostředků může vyvolat podráždění očí, nesprávné bobtnání kontaktních čoček, nebo nedostatečnou schopnost dezinfekce. Nedoporučuje se kupovat roztok v lékárně, protože se lze setkat s tím, že tam s klidem nabídnou na péči o kontaktní čočky fyziologický roztok bez jakéhokoliv poučení pro uživatele. Pokyny ohledně použití roztoku a jiné důležité informace ohledně ošetření čoček najdete na letáčku, který je součástí balení. Jednou použitá dávka roztoku se nedá použít podruhé. Také pouzdro na čočky je vhodné vyměňovat za nové vždy s každým nově zakoupeným roztokem. U většiny roztoků je pouzdro na čočky součástí balení. V případě potřeby Vám oční specialista může doporučit používání jiných, doplňkových prostředků pro ošetřování čoček. Před jakoukoli změnou systému ošetřování či v případě jakýchkoli pochybností se obraťte na Vašeho očního specialistu. Různé roztoky pro dezinfekci čoček se nikdy nesmějí míchat dohromady, ani přelívat do jiných nádob.

Kontaktní čočky se dnes již z mnoha důvodů nedezinfikují varem, proto je ani Vy nikdy nevařte. Nepoužívejte nikdy vodu z vodovodu, sliny ani jiné prostředky, které nejsou pro péči o měkké kontaktní čočky určeny. Také prostředky pro tvrdé kontaktní čočky nelze používat pro péči o čočky měkké.

 

Kosmetika

Nepoužívejte tučné kosmetické prostředky a řasenky k prodloužení řas, které obsahují drobná vlákna, ta by se mohla dostat do oka a čočku znečistit. Kosmetické prostředky nenanášejte na vnitřní okraj víček, mohly by znečistit povrch čoček. Během aplikace kosmetických prostředků ve spreji zavřete oči, aby se částice prostředků neusadily na čočkách. Lak na vlasy Vám čočky spolehlivě zničí. Líčení provádějte vždy po aplikaci čoček. Odličování provádějte vždy až po vyjmutí čoček z očí. Pouze tak zabráníte, aby se zbytky kosmetických prostředků dostaly na čočky. Snažte se používat kosmetické prostředky určené pro uživatele kontaktních čoček či pro osoby mající citlivé oči.

 

Kontroly

Díky pravidelným kontrolním návštěvám se vyhnete možným problémům. Nezapomínejte na ně, i když Vám čočky žádné problémy nepůsobí. I v případě, že nepociťujete žádné nepříjemné projevy, neznamená to, že Vaše oči jsou k čočkám naprosto lhostejné. Pouze důkladné vyšetření provedené odborníkem může prokázat, jak Vaše oči na čočky reagují.

Doporučené kontroly jsou 1x za půl roku. Odhalené znepokojivé projevy dávají možnost nápravy ještě dříve, než přerostou do problému. Problémům můžete předejít každodenní sebekontrolou. Oči musí vypadat zdravě a stále stejně, čočky musí zajišťovat vždy dokonalý komfort a ostrost vidění. V případě jakékoli změny nebo problému se co nejdříve poraďte se svým očním specialistou.

Čočku dále nepoužívejte v případě, že vyschla, trpíte alergiemi, zánětlivými stavy, infekcemi, podrážděním očí, víček či pokožky v očním okolí ani při přechodném zhoršení Vašeho zdravotního stavu (chřipka, nachlazení, užívání některých léků apod.) nebo pokud se pohybujete v zakouřeném, prašném, či jinak znečištěném prostředí.

Mezi rizikové faktory, které používání čoček nevylučují, ale o nichž by měl být informován Váš oční specialista, patří: těhotenství, cukrovka, zvětšená štítná žláza, nadměrná konzumace alkoholu, dodržování jakýchkoli diet, používání perorální antikoncepce a očních kapek.

Riziko, že se Vám kontaktní čočky vyplaví při koupání je malé, riziko kontaminace ze znečištěné vody však velké, proto raději používejte plavecké brýle. Po koupání se doporučuje čočky vyjmout a zdezinfikovat. Přítomnost větší vlhkosti může způsobit pevnější přisátí čočky na oku a manipulace s ní může být první okamžiky po koupání či sprchování obtížnější. Je tedy vhodné s manipulací počkat přibližně 20 minut.

Pokud se stane, že se na oku s čočkou nedá pohnout, použijte zvlhčující kapky. Když se čočka ani poté nehýbe, co nejdříve se spojte s Vaším očním specialistou.

Čočky vyjměte vždy, když máte pocit cizího tělesa v oku, pociťujete nedostatečný komfort po aplikaci a při nošení čočky, při déletrvajícím zarudnutí očí, přecitlivělosti vůči světlu, píchání, svědění či slzení oka, při snížené ostrosti vidění, zvětšení objemu očního sekretu, či při úporném pocitu suchých očí. Po vyjmutí čoček z oka zkontrolujte jejich stav. V případě, že je povrch čoček špinavý, je na něm řasa či jiný předmět, důkladně čočky očistěte, vydezinfikujte a můžete je opětovně používat. Vyskytnou-li se příznaky znovu, je nutné čočku vyhodit a nahradit novou. Taktéž mechanicky poškozenou čočku nahraďte novou. Pokud příznaky neustoupí ani po aplikaci nové čočky, neprodleně ji sundejte a spojte se s Vaším očním specialistou.

Je vhodné u sebe nosit náhradní čočky a malé balení víceúčelového roztoku, aby Vás během pobyt mimo domov nezaskočila nutnost čočky sundat a vyměnit za nové. Vhodnou pojistkou jsou také klasické brýle.

 

Pozor

Pokud se do očí dostane jakákoli chemická látka (čistící prostředky, různé postřiky, pesticidy atd.), musíte neprodleně oči propláchnout, sundat čočky a vyhodit je. Kontaktujte nejbližšího očního lékaře.

Informujte také Vašeho zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky, některá zaměstnání vyžadují používání ochranných prostředků.

Čočky nikdy nenoste déle, než je doporučeno výrobcem. Dobou expirace je datum uvedené na obalu, do něhož ještě lze otevřít blistr a nosit čočku po celé takto vyznačené období.

Snažte se vědět, co nosíte, znát a také dodržovat správný způsob manipulace a čištění.

Dodržujte velmi pečlivě hygienu!

Své kontaktní čočky nikomu nepůjčujte a ani vy nepoužívejte čočky, které již někdo použil. Kontaktní čočky obsahují vodu, proto je nenechte zmrznout. Nedívejte se do přímého Slunce.

V případě dodržování výše uvedených pokynů věříme, že Vám kontaktní čočky budou sloužit k plné spokojenosti.

Kontaktní čočky bohužel nemůžeme dodat osobám mladším 16-ti let. Prosím, neobjednávejte také v případě, že Vám nošení kontaktních čoček nedoporučil Váš oční lékař nebo aplikátor kontaktních čoček.


První aplikaci a pravidelné následné kontroly Vám v případě Vašeho zájmu provede naše smluvní aplikační středisko kontaktních čoček:

Aplikační středisko kontaktních čoček
Předměstí 392
Strážnice  696 62

Telefonní kontakt na aplikační středisko: +420 603 273 386.

Copyright 2019 ČOČKY, s.r.o. Made by Pria